Procés participatiu del Solsonès
Descripció

Ara fa un any i mig que el Solsonès va iniciar un procés participatiu des de baix, per tal de definir el model de territori que volem de manera conjunta. Aquest model fet entre totes i tots ha d'influir en les politiques públiques presents i futures. Fruit de les 15 assemblees municipals i diferents comissions sectorials que s'han realitzat, s'han consensuat 21 propostes. Ara et toca prioritzar-les en funció de la importància que hi donis a cada una d'elles. Valorar el teu grau d’acord amb cada un d’elles, tenint en compte que: - el color verd vol dir: “estic molt d’acord” - el color groc vol dir: “estic d’acord a mitges” - el color vermell vol dir: “no hi estic d’acord” - i el color gris vol dir: “no sé o prefereixo no contestar”. Recorda que el resultat no mesura majories, sinó graus de consens i acord. La consulta sera oberta fins el 30 de juny. Moltes Gràcies!

Estat
Oberta
Preguntes
21
Nombre de participants
259
Temps restant
Vols participar?

Resultats provisionals
Consens en viu
amagar Desenvolupament sòcio econòmic local
Impuls al sector primari
Impulsar el pla d'usos de manera col·laborativa i participativa Oferir assessorament de forma integral als pagesos existents i als de nova implementació Facilitar l'accés a les noves tecnologies al món rural Augmentar el control de la fauna salvatge Fomentar l'ús d'energies alternatives Recuperar el coneixement empíric popular: com la cuina, els cultius, la tradició
Suport al teixit empresarial
Crear el servei de finestreta única per facilitar l’accés a la informació i la gestió de tràmits Dissenyar un pla de gestió de Polígons industrials Impulsar l'intra-emprenedoria, l'actitud proactiva dins les organitzacions Fomentar la cooperació com a valor clau en l'activitat empresarial Crear un servei d'acompanyament a les empreses noves i les ja existents Impulsar l'activitat econòmica basada en el coneixement, recuperar i promoure els oficis antics.
Impuls als productes locals i comerç de proximitat.
Valorar i promoure els productes locals amb valor afegit i generar sinèrgies entre persones productores, consumidores i comerciants. Fomentar l'ús de les tecnologies en el comerç.
Impuls a l'ocupació decent.
Desenvolupar programes per a millorar l'ocupabilitat de les persones en entorns rurals. Impulsar la col·laboració públic-privada com a eix vertebrador de la creació d'ocupació de qualitat. Coordinar la formació reglada a les necessitats reals d'ocupació del territori. Analitzar les necessitats reals d'ocupació dels municipis rurals.
amagar Governança participativa
Impuls a la participació ciutadana.
Vetllar per l'existència de processos participatius continus en el temps, on tothom assumeixi un grau de compromís en el procés. Compartir els nous models de governança ja existents com a "bones pràctiques". Treballar per una estructura no-piramidal. Que els serveis que ofereixi l'administració surtin de les demandes concretes dels municipis. Mancomunar serveis amb una visió territorial.
amagar Territori Connectat
Millora de les telecomunicacions.
Millorar la cobertura de telefonia mòbil a la comarca. Estudiar la viabilitat d’instal·lar fibra òptica a les zones rurals a través de la xarxa d'aigua. Donar servei de fibra òptica als polígons de Solsona i Olius. Facilitar l'accés a Internet a totes les masies habitades. Facilitar la TDT de qualitat a tots els habitatges del món rural. Oferir WI-FI oberta als nuclis habitats.
Millora del transport públic
Continuar vetllant per entrar a la integració tarifària, per tal d’utilitzar T-10 amb el transport metropolità, i incidir per no limitar-ho en el temps Incentivar l’ús del transport públic amb un augment de la freqüència entre setmana Oferir beques de transport Coordinar els viatges que es fan per anar a buscar gent, nens, estudiants, metges… Disposar de transport públic en diferents franges horàries que enllaci amb poblacions properes al Solsonès que permeti el desplaçament de joves dins
Millora i manteniment de la xarxa de carreteres i camins.
amagar Persones i Qualitat de VIda
Salut, prevenció i vida saludable.
Elaborar un programa de prevenció: pla de vida saludable. Geolocalitzar totes les masies per facilitar l'accés als serveis d'urgència. Mantenir el servei de transport i acompanyament per a motius de salut a persones amb dificultats per a desplaçar-se (actual programa T'acompanyem). Millorar els accessos per a persones amb mobilitat reduïda. Distribuir equips de RCP a tots els nuclis del territori, tenir accés al servei d'helicòpter sanitari a tot el territori, millorar l'aparcament del cent
Salut, millorar els serveis del Centre Sanitari i l'assistència sanitària als municipis
Millorar els serveis del centre sanitari; infermeria, atenció telefònica, agilitzar la substitució de baixes, reforçar les especialitats i la seva professionalització, pediatria i analítiques i transport medicalitzat, més disponibilitat de llits i recuperació, reduir terminis a l'hora de concertar visites i millorar la relació metge-pacient. Elaborar una guia de protocol dels recursos de salut existents (punt de partida podria ser la 'guia de la gent gran') Crear un servei de finestreta única,
Serveis socials i gent gran.
Incrementar les places del centre sòcio-sanitari, places geriàtriques i pisos tutelats públics Augmentar el servei d'atenció domiciliària per a persones grans i amb dependència Facilitar i agilitzar ajudes (financeres i de serveis) per a millorar la qualitat de vida de la gent gran. Continuar apropant les persones de la tercera edat de pagès als serveis existents (actualment a: Centre de dia, Amisol, AFMA) Crear un centre de dia de gent gran, itinerant a la comarca, per donar descans als en
Joves, habitatge i activitat rural.
Facilitar l'existència de sòl urbanitzable amb la finalitat de poder construir habitatges d'ús social adreçat als joves i amb preu taxat d'acord amb la capacitat econòmica de cada persona. Ampliar el marc normatiu municipal, per tal de facilitar l’accés a l'habitatge als joves de l'àmbit rural, per garantir la continuació de l’activitat agrícola al territori. Mantenir les subvencions que es donen a la producció agrícola dels països membres, així com la resta d'ajuts que beneficien la incorpor
Joventut i educació.
Adaptar l'oferta formativa d'estudis post-obligatoris en funció de les demandes canviants del mercat de treball del territori. Realitzar un estudi de necessitats formatives territorial, en un radi ampli d'uns 50 quilòmetres, per tal de millorar la planificació i definir una oferta formativa estratègica. Ampliar els ajuts i beques adreçats a les famílies amb fills que cursin estudis post-obligatoris i universitaris fora del domicili familiar.
amagar Territori Educador
Projecte educatiu territorial.
Dissenyar un projecte Educatiu Territorial, que incorpori tota l'oferta formativa, la coordinació de centres educatius, la planificació educativa conjunta a curt, mig i llarg termini, per tal d’assolir un nivell de concertació/coordinació/gestió territorial conjunta de la formació. Un projecte educatiu territorial ha de poder garantir un accés més igualitari i equitatiu a la formació per a tothom, ha de poder millorar la visualització de l'oferta formativa d'una manera endreçada i unificada,
Creació del servei de les aules d'Acollida.
Millorar l'inclusió social. Recuperar el Treballador/a Social (EAP) per a gestionar aquestes aules. Educador/a social de carrer per detectar casos. Conscienciació lingüística per practicar el català a casa.
Suport als alumnes amb necessitats educatives especials.
Oferir formació post-obligatòria al territori. Contractació de docents externs vs. Formació persones del territori.
Oferta de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau superior.
Ofertar una proposta de cicles formatius més atractiva, diversificada i variable. Impulsar la formació continuada i adaptada al territori. Adaptar l'oferta amb la demanda laboral. Garantir el transport i vivenda per als alumnes de viuen fora de Solsona. Recuperar l'acollida de joves estudiants en famílies. Beques transport per venir a estudiar al territori.
Llars d'Infants accessibles.
Reduir el cost d'accès a les llars d'infants, per tal de promoure un servei equitatiu, i que pugui esdevenir un factor d'inclusió social.
Formació específica no reglada.
Continuar amb l'oferta de cursos de formació a tots nivells, edats i temàtiques. Fomentar la formació sobre les plantes del territori i els seus beneficis en la salut i el lleure.
amagar Comunitat i Natura
Connectar la natura.
Crear la Via Verda entre Solsona i el Pí de Sant Just (peatonal i bici). Promoure el programa "Viles Florides". Millorar, mantenir i senyalitzar la xarxa de camins. Mantenir les rutes de senderisme en bon estat i ben senyalitzades.
Protecció del medi.
Controlar la fauna salvatge, gestionar boscos, controlar la processionària, actualitzar el pla de prevenció d'incendis, regular l'accés medi ambient. Netejar els rius de la comarca, així com regular els agrotòxics i millorar el control i manteniment de les depuradores. Dissenyar un pla comarca de gestió de residus: definir pla d'infraestructures de gestió de residus, millorar la recollida selectiva, fomentar l'educació ambiental Dissenyar un pla de gestió de l'aigua: Per garantir l'accés a l'