Consultes

El Consell Comarcal del Solsonès aposta per un model de governança basat en la participació ciutadana, que vol apropar la ciutadania al disseny de les polítiques públiques i a la construcció conjunta del nostre model de territori. 

Aquest model de relació sustentat en la participació i el consens entre l'administració i les persones, ha de poder facilitar una transformació positiva de la comunitat que permeti dinamitzar-la socialment i econòmicament.

Per participar has d'estar al registre de participació ciutadana. Així podràs col.laborar, tant a la xarxa de comissions, com en les enquestes i consultes ciutadanes.

Participes?

Històric de consultes

CERCA
3 consultes | 763 participants

Sense resultats...

Procés participatiu del Solsonès

Tancat el 17/03/2019 269 respostes

"Premi Solsonès"

Tancat el 01/12/2018 247 respostes

Premi Solsonès 2019

Tancat el 05/12/2019 251 respostes